Nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện(15/05/2021)

Ngày 14/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu hai đề tài khoa học công nghệ do các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, bao gồm “Nghiên cứu chế tạo mực in kỹ thuật số cho gạch ốp lát” và “Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ cho lò nung gốm sứ trên nền gốm cordierite-zircon”. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 12/5/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên ngành xử lý chất thải rắn, xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy”, do Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện. Ông Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 11/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo TCVN do các nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện, bao gồm TCVN Chiếu sáng đường hầm đô thị và TCVN Soát xét TCXD 16 : 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. Chủ tịch Hội đồng - ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường  (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 10/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ “Soát xét TCVN 4030 : 2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 7/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. 

  • Ngày 6/5/2021, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá  nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học - “Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình”, mã số RD 114-18, và  “Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão”, mã số RD 115-18. TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 5/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu hai dự án sự nghiệp kinh tế do các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện, bao gồm “Thiết kế điển hình trụ sở làm việc Tòa án nhân dân các cấp - cấp tỉnh, thành phố Trung ương và cấp huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh và tương đương” và “Thiết kế điển hình hình trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội các cấp - cấp tỉnh, thành phố Trung ương và cấp huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh và tương đương”. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Quang - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 4/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý, vận hành hệ thống cơ - điện sử dụng công nghệ BIM kết hợp với AR”, do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/4/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế mô hình bệnh viện dã chiến phòng dịch bệnh truyền nhiễm”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 20/4/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”. Đề tài do Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 16/4/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá nghiệm thu hai Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường do các nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...36
Tìm theo ngày :