Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng”(12/07/2021)

Ngày 12/7/2021, Hội đồng tư vấn đánh giá Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng” (mã số: RD 42-19) do Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện. TS. Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

12345...37
Tìm theo ngày :