Nghiệm thu Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ của các Bộ, ngành và địa phương để có cơ sở đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ”(17/01/2023)

Ngày 16/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ của các Bộ, ngành và địa phương để có cơ sở đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 12/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy định về hình thức sử dụng đất trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 12/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy định pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Đề xuất phương thức quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 11/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Đàm Đức Biên - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 10/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở theo tiêu chí công trình xanh”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Trương Thị Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 5/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ “Nghiên cứu sử dụng và xây dựng tiêu chuẩn xỉ phốt pho lò điện cho xi măng và bê tông” (mã số RD 30-21) do nhóm nghiên cứu Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 5/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu sử dụng công nghệ chất thải rắn sinh hoạt chứa năng lượng trong sản xuất clinker xi măng” (mã số RD 28-21), do nhóm nghiên cứu Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 4/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xi măng - Phương pháp thử theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 03/01/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng kịch bản phát thải thông thường (BAU) và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MRV) cho chung cư, trụ sở hành chính, bệnh viện, tòa nhà thương mại và khách sạn sử dụng năng lượng trọng điểm”, do nhóm nghiên cứu thuộc Công ty CP Tư vấn EPRO thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật và giải pháp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển đô thị bền vững”, do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công và quy trình nghiệm thu cọc ống thép đường kính nhỏ hạ bằng phương pháp xoắn trong đô thị ở Việt Nam”, do nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...46
Tìm theo ngày :