Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện(02/11/2023)

Ngày 2/11/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng 7 tiêu chuẩn quốc gia về kết cấu thép cho các đối tượng chuyên dụng theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 17/10/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ Hoạt động tiêu chuẩn hóa ngành Xây dựng, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 17/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Công trình công cộng vùng nông thôn đảm bảo yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai”, do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 4/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch xây dựng”, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 3/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 26/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu chế tạo sợi gốm từ tro bay nhiệt điện thay thế amiang trắng trong sản xuất tấm lợp”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Quang Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

  • Ngày 18/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch xây dựng khu du lịch - Yêu cầu thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 17/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp, thoát nước) của các dự án đầu tư xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 07/7/2023, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đánh giá mô hình đơn vị ở tại Việt Nam và đề xuất yêu cầu xác định mô hình đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường là Chủ tịch hội đồng.

12345...49
Tìm theo ngày :