Nghiệm thu Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình công trình phục vụ thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Nhà ở công nhân”(13/05/2024)

Ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình công trình phục vụ thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Nhà ở công nhân”, do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

12345...51
Tìm theo ngày :