Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao”(01/07/2022)

Ngày 30/6/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao”, do Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 30/6/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án Sự nghiệp kinh tế do trường Đại học Xây dựng Miền Trung chủ trì thực hiện: “Điều tra, khảo sát, nhu cầu nguồn lao động ngành Xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư thực hành ngành Xây dựng 3+2 (Mô hình KOSEN, Nhật) áp dụng trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 29/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp” (mã số RD 75-20), do Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/6/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt sản xuất vật liệu xây dựng, do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 27/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, bao gồm: Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định độ bền va đập tải trọng rơi; Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định ngoại quan sau khi phơi nhiệt ở 150o C; Chất dẻo - Thanh định hình Poly Vinyl Clorua - Xác định độ ổn định kích thước sau khi phơi nhiệt.  Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 23/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài do Hội Bê tông Việt Nam chủ trì thực hiện, gồm “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Bê tông cốt sợi tính năng siêu cao - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Bê tông cốt sợi tính năng siêu cao - Yêu cầu thiết kế kết cấu”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Bê tông cốt sợi tính năng siêu cao - Thi công và nghiệm thu”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 22/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, soát xét TCVN 8260:2009 Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt”, do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 16/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, gồm có: Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn TCVN 1453:1986 “Ngói xi măng cát” (TC 14-20); Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn TCVN 1452:2004 “Ngói đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật” (TC 16-20); Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn TCVN 4313:1995 “Ngói - Phương pháp thử cơ lý” (TC 17-20). Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 7/6/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát việc đào tạo sinh viên kiến trúc, xây dựng hiện nay, đề xuất áp dụng mô hình giảng dạy theo kỹ thuật công nghệ số để phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên” do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Lê Đông Thành chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 7/6/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển - xi măng - tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo”. Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 31/5/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá tiêu thụ năng lượng trong các công trình dân dụng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...40
Tìm theo ngày :