Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng)(12/04/2021)

Ngày 12/4/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng các quy định về điều kiện năng lực quản lý, vận hành hệ thống thoát nước”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 8/4/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá nghiệm thu hai Nhiệm vụ khoa học công nghệ và sự nghiệp môi trường do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 6/4/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong thiết kế kiến trúc - xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, hòa nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 05/4/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ “Biên soạn tiêu chuẩn mới TCVN xxx:2020 Chất lượng môi trường không khí trong nhà ở và nhà công cộng -Tiêu chuẩn thiết kế”, mã số TC 46-19, do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, ThS. Nguyễn Công Thịnh –Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 29/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu dự thảo TCVN “Tấm nhiều lớp ép áp lực cao có trang trí (HPL, HDPL) - Tấm phẳng từ nhựa nhiệt rắn (thường gọi là tấm laminate) - Yêu cầu kỹ thuật”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 22/3/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng”, mã số RD 51-18, do Viện Kinh tế Xây dựng chủ trì thực hiện. Ông Nguyễn Quang Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  • Ngày 16/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn máy và thiết bị xây dựng, bao gồm: TCVN Máy và thiết bị xây dựng - Máy trộn bê tông - Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật (Tiêu chuẩn 1); TCVN Máy và thiết bị xây dựng - Máy trộn bê tông - Phần 2: Quy trình xác định thông số kỹ thuật (Tiêu chuẩn 2); TCVN Máy và thiết bị xây dựng -  Máy đầm rung trong dùng để làm chặt hỗn hợp bê tông - Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật (Tiêu chuẩn 3); TCVN Máy và thiết bị xây dựng -  Máy đầm rung ngoài để làm chặt hỗn hợp bê tông (Tiêu chuẩn 4); TCVN Máy và thiết bị xây dựng - Bơm bê tông - Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật (Tiêu chuẩn 5); TCVN Máy và thiết bị xây dựng - Bơm bê tông - Phần 2: Quy trình xác định các thông số kỹ thuật (Tiêu chuẩn 6).

  • Ngày 12/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu hai đề tài khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 12/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất mô hình quản lý, khai thác số liệu đầu ra của hệ thống dữ liệu thông tin bất động sản Việt Nam”, do nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 11/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học tại các trường Cao đẳng và Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030”. Dự án do nhóm nghiên cứu Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 5/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá môi trường trong các cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...35
Tìm theo ngày :