Nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện(26/05/2023)

Ngày 25/5/2023, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, rà soát các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng mục tiêu triển khai thực hiện nghị quyết 06/NQ-TW; nghiên cứu, rà soát các quy định về pháp luật, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

12345...48
Tìm theo ngày :