Thứ năm, ngày 09/04/2015 16:49
Sách mới: Các tiêu chuẩn về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2015.Số trang: 164

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1909 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quyển “Các tiêu chuẩn về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép” gồm 6 tiêu chuẩn:

1. TCVN 9343:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

2. TCVN 9344:2012. Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh.

3. TCVN 9345:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.

4. TCVN 9346:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

5. TCVN 9348:2012. Bê tông cốt thép – Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn – Phương pháp điện thế.

6. TCVN 9356:2012. Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.


Thư viện Bộ Xây dựng