• Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng

  • Nhiệm kỳ:Từ 2011 - 2016

Tiểu sử:

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng

- Họ và tên: Trịnh Đình Dũng

- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.