• Thứ trưởng Bùi Hồng Minh

Tiểu sử:

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh

- Họ và tên: Bùi Hồng Minh

- Ngày sinh: 17/10/1971.

- Quê quán: Hà Trung - Thanh Hóa.

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

 


Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng;

- Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng;

- Công tác truyền thông của Bộ;

- Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;

- Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư;

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;

- Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

- Phụ trách chung về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư;

- Phụ trách chung về dự án ODA;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;

- Công tác thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Kinh tế xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà Xuất bản xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

c) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Các tỉnh Nam Bộ (gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

(Trích Quyết định số 1179/QĐ-BXD ngày 01/12/2022)