Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022(06/07/2022)

Ngày 05/7/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã có Quyết định 585/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022.

Tìm theo ngày :