Lan tỏa cuộc thi 'Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions'(02/08/2022)

Nhằm thúc đẩy các địa phương, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngày 01/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 4016/BTTTT-THH về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022.

Tìm theo ngày :