TP.HCM: Chuyển đổi số góp phần xây dựng ngành cấp nước thông minh(11/10/2023)

Ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng, quản lý mạng lưới và điều hành sản xuất, kinh doanh là những giải pháp được ngành cấp nước TP.HCM triển khai, góp phần xây dựng ngành cấp nước thông minh.

Tìm theo ngày :