Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(30/03/2023)

Ngày 24/3, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tìm theo ngày :