Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Xây dựng(01/10/2020)

Ngày 30/9/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1286/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Tìm theo ngày :