Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN(08/08/2017)

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân Kỷ niệm 50 năm ASEAN.

Tìm theo ngày :