Phát triển bền vững Tây Ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số(29/12/2023)

Hội nhập quốc tế, chuyển đổi số đang có tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội các địa phương trong đó có tỉnh Tây Ninh. Bối cảnh đó tạo ra nhiều cơ hội song cũng kéo theo không ít thách thức, đòi hỏi Tây Ninh phải chủ động trong quá trình phát triển để đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

12345...63
Tìm theo ngày :