COP26 tập trung vào vấn đề tài trợ ứng phó với biến đổi khí hậu(09/11/2021)

Trong khi các nước đang phát triển muốn nhận được nhiều tiền hơn để ứng phó với tình trạng ấm lên toàn cầu, các nước phát triển chủ trương khuyến khích tài chính hướng tới việc cắt giảm khí phát thải.

<<1...5678...62>>
Tìm theo ngày :