Khởi công Nhà Quốc hội - công trình biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào(02/11/2017)

Sáng 1/11 tại Thủ đô Vientiane, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam và Lào phát lệnh động thổ, khởi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào.

Tìm theo ngày :