5 nước ACMECS đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch(08/09/2017)

Ngay sau lễ khai mạc hội chợ du lịch quốc tế TPHCM, Hội nghị Bộ trưởng du lịch ACMECS lần thứ 3 của 5 nước Camphuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra.

Tìm theo ngày :