Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng(04/08/2022)

Chiều 3/8, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị cấp cao Hợp tác ASEAN + 3 về các vấn đề công vụ lần thứ 6 (ACCSM +3) với chủ đề "Hiện đại hoá nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng".

Tìm theo ngày :