Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới(06/06/2024)

Trong 2 ngày 6 - 7/6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

12345...63
Tìm theo ngày :