Đo lường tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kinh tế Việt Nam(13/01/2020)

Dự báo, tới năm 2030, việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở cả ba mức thấp, trung và cao có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng từ 28,5 – 62,1 tỷ USD, tương đương 7% - 16% GDP.

Tìm theo ngày :