Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thạch cao và các sản phẩm thạch cao – Phương pháp phân tích hóa học(26/09/2023)

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Thạch cao và các sản phẩm thạch cao – Phương pháp phân tích hóa học.

  • Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng (Quy chế 881); Quyết định số 770/QĐ-BXD ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2024; Theo Thông báo số 92/TB-BXD ngày 27/7/2023 của Bộ Xây dựng về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2024 (Thông báo số 92), Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ KH&CN để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện theo quy định - lần 2 (đối với các nhiệm vụ đã đăng tại Thông báo số 92 nhưng chưa nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ gửi quá hạn), như sau:

  • Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 với chủ đề “PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI XANH NGÀNH XÂY DỰNG: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC” do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xây dựng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển công trình xanh tổ chức. Sự kiện có sự cộng tác, phối hợp của các cơ quan, tổ chức quốc tế  như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC-WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)… Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng cùng với IEC Consulting là đơn vị đầu mối công tác tổ chức. Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2023 bao gồm chuỗi các sự kiện hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo tăng cường năng lực, cuộc thi kiến trúc xanh sinh viên được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước trong đó các hoạt động cao điểm diễn ra vào ngày 27 – 28/09/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Để hoàn chỉnh dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị.

  • Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao là Cơ quan đầu mối, chủ trì xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6860/VPCP-PL ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Quản lý và phát triển đô thị trước ngày 01/11/2023 và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ. Đến nay, Cục Phát triển đô thị đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị theo quy định.

  • Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng (lần 2)

  • Ngày 14/08/2023, Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng có thông báo số 207/TB-TTTT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

  • Ngày 03/8/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo số 96/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II năm 2023.

  • Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

  • Để hoàn chỉnh dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước trước khi trình Quốc hội ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước.

  • Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng banh hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng (Quy chế 881); Quyết định số 770/QĐ-BXD ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2024, Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ KH&CN để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện theo quy định.

<<1...3456...29>>
Tìm theo ngày :