Mời tham dự Hội thảo "Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến ngành Xây dựng năm 2022"(21/11/2022)

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành năm 2022, nhằm triển khai thực hiện việc tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022 cho các đối tượng liên quan, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo "Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022" tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 và tại Nha Trang vào ngày 02 tháng 12 năm 2022.

  • Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch khoáng sản làm vật liệu giao tại Quyết định số 106/QĐ-HĐTĐ ngày 25/10/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định Quy hoạch, Bộ Xây dựng (Cơ quan thường trực hội đồng thẩm định) gửi Hồ sơ quy hoạch nêu trên tới các Thành viên hội đồng thẩm định, tư vấn độc lập và phản biện theo quy định tại Điều 31 của Luật Quy hoạch và Điều 34 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; đề nghị nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản (theo mẫu phiếu đánh giá kèm theo) đối với hồ sơ Quy hoạch và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 03/12/2022 để tổng hợp trước khi Hội đồng thẩm định tổ chức họp.

  • Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về phát triển đô thị của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

  • Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và Dự thảo QCVN 16:2022/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD

  • Chào mừng ngày Đô thị Việt Nam 8/11, nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW; triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và hướng tới tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chuỗi các Hội thảo chuyên đề với các chủ đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”; “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị” hướng tới tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc 2022. Đơn vị phối hợp chuyên môn có Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Tổng hội xây dựng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Diễn đàn đô thị Việt Nam; Các đơn vị phối hợp tổ chức bao gồm Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng), Tập đoàn IEC (IEC Group) và Liên minh Hợp tác Công tư về Đô thị thông minh. Các hội thảo sẽ do các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Diễn đàn đô thị Việt Nam và lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng đồng chủ trì. Các hội thảo đã thu hút khoảng 50 bài viết tham luận và các ý kiến đăng ký phát biểu của các diễn giả đến từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, các Hội, Hiệp hội, Tổng hội, các Viện nghiên cứu, trường đại học cũng như các ý kiến của các địa phương.

  • Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 31/3/2022 của Bộ Chính trị về Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 6860/VPCP-PL ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu đổi mới công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

  • Trong kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam, Bộ Xây dựng đã giao Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam nghiên cứu xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn về Nhà ở và nhà công cộng – Các thông số chất lượng không khí trong nhà. Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Tiêu chuẩn “TCVN 13521:2022 – Nhà ở và nhà công cộng – Các thông số chất lượng không khí trong nhà đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại quyết định số 1686/QĐ-BKHCN. Việc ban hành tiêu chuẩn này có ý nghĩa rất quan trọng để tạo cơ sở pháp lý trong việc thiết kế, vận hành và quản lý công trình nhằm tạo lập một môi trường sống trong nhà có chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe và hiệu quả làm việc cho người dân Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, Bộ Xây dựng đã cấp kinh phí và cùng với sự hỗ trợ về thiết bị của Tập đoàn Panasonic Nhật Bản để tiến hành đo đạc, khảo sát môi trường trong một số nhà ở và nhà làm việc ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Tiêu chuẩn này không phải là biên dịch hoàn toàn từ Tiêu chuẩn nước ngoài mà là Tiêu chuẩn được biên soạn dựa trên kết quả khảo sát môi trường thực tế ở Việt Nam, kết hợp với sự tham khảo các Tiêu chuẩn có liên quan của một số nước trên thế giới. Do đó Tiêu chuẩn này vừa có tính hiện đại, hòa nhập Quốc tế, vừa có tính thực tiễn, tính khả thi ở Việt Nam.

  • Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  • Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 172/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022.

  • Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương đang tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình: Đầu tư xây mới Nhà làm việc Ban Tuyên giáo Trung ương, địa điểm xây dựng tại 260 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

  • Để đảm báo chất lượng và tiến độ lập Quy hoạch, Ban Quản lý Quy hoạch - Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến phục vụ việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :