Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022(24/10/2022)

Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 172/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022.

Tìm theo ngày :