Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021(30/09/2021)

Ngày 30/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4055/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Tìm theo ngày :