Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường ống dẫn xăng dầu(15/09/2022)

Ngày 12/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4157/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương về việc xin ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát.

<<1...3456...119>>
Tìm theo ngày :