Điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu(27/10/2022)

Ngày 27/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4835/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu gửi kèm Báo cáo điều chỉnh quy hoạch do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị năng lượng lập tháng 7/2022.

Tìm theo ngày :