Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án(05/12/2022)

Ngày 05/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5507/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Tìm theo ngày :