Thống nhất giải pháp xử lý đập Sông Tranh 2(02/04/2012)

Hiện nay, tại thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 không còn tình trạng nước chảy, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã xử lý gom nước về đường hầm trong thân đập

Tìm theo ngày :