Hội thảo khoa học “Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”(15/12/2011)

Sáng 15/12/2011, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Bộ Xây dựng đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”.

Tìm theo ngày :