Bộ Xây dựng góp ý kiến về việc thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum(01/02/2023)

Ngày 01/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 300/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý kiến về việc thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum.

Tìm theo ngày :