Sử dụng và cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng(30/03/2023)

Ngày 30/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1209/BXD-KTXD gửi Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng và cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :