Hướng dẫn xử lý tình huống điều chuyển khối lượng giữa các thành viên liên danh trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng(28/09/2023)

Bộ Xây đựng vừa có công văn 4327/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty điện lực miền Bắc hướng dẫn xử lý tình huống điều chuyển khối lượng giữa các thành viên liên danh trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng.

Tìm theo ngày :