Hướng dẫn nội dung liên quan đến lập dự toán thiết kế xây dựng(19/04/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1657/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn nội dung liên quan đến lập dự toán thiết kế xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng.

Tìm theo ngày :