Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng(22/05/2023)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 542/SXD-QLXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc điều chỉnh nhân công, xe máy hợp đồng đặt hàng công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên năm 2022.

Tìm theo ngày :