Hoàn thành công trình xây dựng(29/04/2022)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 19/CV-TS ngày 19/3/2022 của Công ty TNHH Thế Sơn có nội dung hỏi: “Thời gian ký biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng có thể nằm ngoài thời gian hợp đồng xây dựng đã được ký kết; trong trường hợp này nhà thầu thi công có bị đánh giá là chậm tiến độ không”?

<<1...6789...16>>
Tìm theo ngày :