Tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng(26/04/2022)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1417/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan tiến hành tố tụng các cấp về việc tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Tìm theo ngày :