Xác định, phân loại công trình xây dựng(26/07/2022)

Ngày 26/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2804/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam về việc xác định, phân loại công trình xây dựng (trụ sở làm việc thuộc Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch).

Tìm theo ngày :