Hướng dẫn phân loại công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng(02/10/2023)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4364/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn trong việc phân loại dự án đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh.

Tìm theo ngày :