Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh(25/12/2023)

Ngày 25/12/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1341/QĐ-BXD về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở chính tại số 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :