Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình(19/05/2021)

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1772/BXD-GĐ gửi Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị về việc hướng dẫn thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình.

Tìm theo ngày :