Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn(06/07/2020)

Ngày 03/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3239/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

Tìm theo ngày :