Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP(23/01/2024)

Ngày 23/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 370/BXD-GĐ  gửi Công ty cổ phần Dệt may 29/3 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

12345...14
Tìm theo ngày :