Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2012(01/02/2012)

Từ tháng 2/2012, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực thực thi, trong đó đáng chú ý như : đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất công trình cấp nước, Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ...

Tìm theo ngày :