Hội nghị triển khai Công điện 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ(29/01/2024)

Ngày 29/01/2024, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị triển khai Công điện 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu cho các công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Hội nghị được kết nối tới 47 điểm cầu của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

Tìm theo ngày :