Doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng tìm điểm sáng trong khó khăn(12/12/2022)

Theo các chuyên gia, những doanh nghiệp vật liệu xây dựng có lợi thế riêng sẽ có cơ hội tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 nhờ những dự án trọng điểm.

Tìm theo ngày :