Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với Dự án nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao Kim Nam Bắc Kạn(05/08/2022)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3661/UBND-GTCNXD ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham vấn ý kiến Bộ Xây dựng đối với Dự án nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao Kim Nam Bắc Kạn của Công ty TNHH vật liệu công nghệ cao Kim Nam Bắc Kạn tại thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Tìm theo ngày :