Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy(13/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/2024/CV/TH-BXD ngày 15/5/2024 của Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy về việc đề nghị giải thích thuật ngữ chuyên ngành “Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp”.

Tìm theo ngày :