Xây dựng Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới - Nỗ lực của các địa phương(27/07/2022)

Năm 2022, Quảng Ninh phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để đạt được mục tiêu này, các địa phương, nhất là các địa phương chưa đạt chuẩn đều đang nỗ lực hoàn thành tiến độ của mình.

<<1...5678...151>>
Tìm theo ngày :