Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới(04/08/2022)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tìm theo ngày :