Nam Định đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới(22/08/2022)

Theo UBND tỉnh Nam Định, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Tìm theo ngày :