TP. Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(25/06/2021)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định công nhận thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tìm theo ngày :