Tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới(07/08/2014)

Việc phủ kín quy hoạch xây dựng (QHXD) nông thôn mới (NTM) trên cả nước có vai trò tiền đề, tạo điều kiện khai thác hợp lý, phát huy được những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự liên kết trong vùng, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất... một cách bền vững. Đồng thời việc phủ kín QHXD NTM cũng góp phần từng bước nâng cao điều kiện sống, dân trí của người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại ở khu vực nông thôn.

Tìm theo ngày :