TP. Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(22/07/2021)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1283/QĐ-TTg công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Tìm theo ngày :