Quảng Ninh: Xã hội hóa xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo(21/03/2023)

Tỉnh Quảng Ninh có chủ trương sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để xây mới, sửa chữa tất cả các nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các hộ dân trên địa bàn.

Tìm theo ngày :