Bình Định: Phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu đô thị, thương mại - dịch vụ phía Tây Bàu Hồ(23/03/2023)

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, thương mại - dịch vụ phía Tây Bàu Hồ, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tổng diện tích lập quy hoạch là 121.481,52m2.

Tìm theo ngày :