Hà Nội: xây dựng thí điểm 3 chung cư(08/02/2006)

Tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường & Nhà đất Hà Nội, từ năm 2006 - 2010, thành phố sẽ xoá bỏ cơ bản các nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm, không đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tìm theo ngày :