Nghệ An: Quy hoạch bổ sung một số mỏ mới về vật liệu xây dựng(27/08/2007)

Trên cơ sở các tài liệu điều tra, khảo sát và các yêu cầu thực tế đặt ra, tỉnh Nghệ An đã bổ sung vào qui hoạch một số khu vực mỏ mới về vật liệu xây dựng. Trong đó là các loại nguyên liệu sản xuất xi măng; phụ gia xi măng, cao lanh cho gốm sứ và vùng sản xuất gạch ngói nung; cát sỏi cho xây dựng.

Tìm theo ngày :