Phát triển hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trở thành Công viên đầm phá Quốc gia(29/03/2023)

Ngày 28/3, kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận và thông qua Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030.

Tìm theo ngày :