Áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh(28/02/2013)

Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 49/BXD-KHCN gửi Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD như sau:

Tìm theo ngày :